WALA NG HIHIGIT PA

*1 Pag-ibig Niya ay ‘di nagbabago
       His love never changes
Pagmamahal ay ‘di napapagod
       His love never tires
Hindi naglalaho
       His love never fails
Hindi nagkukulang
       His love never falls short
Patuloy na sa akin ay laan
       He offers His love to me

*2Pag-ibig Niya’y kakaiba
       His love is incomparable,
Pagmamahal na kay ganda
       A love that is so beautiful
Maaasahan at masasandalan
       A love you can rely on
Noon, ngayon, at magpakailan man
       Yesterday, today and forever

*3Wala ng hihigit pa sa pag-ibig Niya
       No one love is greater than His
Wala ring tutumbas sa Kanyang pagmamahal
       Nothing compares with His love
Kanyang nilisan ang langit upang aking makamit
       He left the heavens so that I may receive
Ang buhay na kapiling Siya
       A life with Him

*4Wala ng hihigit pa sa pag-ibig Niya
       No one love is greater than His
Wala ring tutumbas sa Kanyang pagmamahal
       Nothing compares with His love
Pinatawad N’yang lahat ang aking kasalanan
       He forgave all my sins
Iibigin Ka O Diyos kailan pa man
       I will love You Lord forever

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: