Tinapay ng Buhay

O Diyos, kami’y naririto
Sumasamba sa ‘Yo
Tanggapin ang buhay na alay sa ‘Yo

 • Oh Lord, we are here to worship You
 • Accept the life we offer to You

Sa tuwing kami ay luluhod
Puso ay hinuhubog

 • Every time we bow on our knees
 • our hearts are being shaped

Na manatiling nakatayo
sa gitna ng pagsubok

 • We remain steadfast amidst trials & difficulties

Hanggang sa Ikaw ay magbalik
at masilayan ang Iyong wangis

 • Until You return and we see Your face

Hesus, Ikaw ang Tinapay ng Buhay
Ikaw lamang ang aming kalakasan

 • Jesus, You are the Bread of life
 • You alone are our strength

Sa ‘Yong salita kami’y nagtitiwala
Na kami’y tinawag Mo
Hinango sa mundong ito

 • In Your word we trust
 • That You called us purposely to this world (That You called us, set apart from this world)

Luha at gutom ko’y pinawi Mo
O Hesus, Tinapay ng Buhay

 • The tears and the hunger You took away
 • Jesus, the Bread of life

O Diyos, kami’y naririto
Sumasamba sa ‘Yo
Tanggapin ang buhay na alay sa ‘Yo

 • Oh Lord, we are here to worship You
 • Accept the life we offer to You

Sa tuwing kami ay luluhod
Puso ay hinuhubog

 • Every time we bow on our knees
 • our hearts are being shaped

Na manatiling nakatayo
sa gitna ng pagsubok

 • We remain steadfast amidst trials & difficulties

Hanggang sa Ikaw ay magbalik
at masilayan ang Iyong wangis

 • Until You return and we see Your face

Hesus, Ikaw ang Tinapay ng Buhay
Ikaw lamang ang aming kalakasan

 • Jesus, You are the Bread of life
 • You alone are our strength

Sa ‘Yong salita kami’y nagtitiwala
Na kami’y tinawag Mo
Hinango sa mundong ito

 • In Your word we trust
 • That You called us purposely to this world

Luha at gutom ko’y pinawi Mo
O Hesus, Tinapay ng buhay

 • The tears and the hunger You took away
 • Jesus, the Bread of life

Hesus, Ikaw ang Tinapay ng Buhay
Ikaw lamang ang aming kalakasan

 • Jesus, You are the Bread of life
 • You alone are our strength

Sa ‘Yong salita kami’y nagtitiwala
Na kami’y tinawag Mo
Hinango sa mundong ito

 • In Your word we trust
 • That You called us purposely to this world

Luha at gutom ko’y pinawi Mo
O Hesus, Tinapay ng buhay

 • The tears and the hunger You took away
 • Jesus, the Bread of life
Advertisements

3 responses

 1. hinango sa mundong ito means….

  lifted up from the world…
  gotten out, saved from, separated from, set apart from….took away from its influences…of the world.

 2. Saan po ba makakakuha ng kanta na ito?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: