Lahing Kayumanggi

Lahing Kayumanggi

https://www.youtube.com/watch?v=JwoHaWC2zDA

 

Nakikita mo ba
Ang nakikita ng iba

What they see, can you also see?
Mga naririnig nila
Naririnig mo ba

What they heard, can you also hear?

Lahi mo ba’y alam mo na
O hinahanap mo pa?
Do you know your heritage?

Or are you still searching for it?

Lahing kayumanggi lumalaban ka ba?
Nangangarap ka ba na tulad ng iba?

Brown race, do you have the guts to fight?

Do you dream like others do?
Bayan kong natutulog, gumising ka na
Tayo ang magbubuo ng panibagong historya.
My sleeping country, wake up

Let us build a new history

Chorus:
Sa bawat pangarap may kalakip na hirap
Sa bawat lakbayin
May maliliit na hakbangin

With every dream comes difficulty

In every journey, a series of little steps to take
Itong aming mithiin
Sa ‘Yo O Diyos dinadalangin

This is our aspiration

To You, oh God, we lift up in prayer
Ibangon Mo ang aming bansa
Ang lahing kayumanggi.
Raise-up our country, Lord

the brown race

Ikaw lamang O Diyos ang tanging may alam
Ng aming pinagmulan at patutunguhan

Only You, oh God the only One who knows where we came from and where we are headed
Ibuhos Mo sa amin
Ang apoy ng ‘Yong pagmamahal

Pour onto us, Lord

The heat of your love
Upang kami’y makatayo
Bilang Iyong bayan.
So that we could stand

as Your country

Chorus:
Sa bawat pangarap may kalakip na hirap
Sa bawat lakbayin
May maliliit na hakbangin

With every dream comes difficulty

In every journey, a series of little steps to take
Itong aming mithiin
Sa ‘Yo O Diyos dinadalangin

This is our aspiration

To You, oh God, we lift up in prayer
Ibangon Mo ang aming bansa
Ang lahing kayumanggi.

Raise-up our country, Lord

the brown race

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: