Kupti Ko

I. Susiha Ginoo

Ang Kinabuhi ko

Nga nagkinahanglan

Sa tandog mo

II. Pukawa ang akong

Nahikatulog nga

Paghigugma

Diha kanimo Ginoo

III. Kupti ako ug gakson Mo

Ikaw ang akong gitinguha

Ug gipangandoy Ginoo

IV. Sa makausa

Tagbawa ako

Pun-on Mo

Ania ako, Ginoo

==================

==================

KUPTI KO
Susiha Ginoo ang kinabuhi ko nga
nagkinahanglan sa tandog Mo
Search my life
Oh Lord, for I need Your touch
 
Pukawa ang akong nahikatulog
na paghigugma diha kanimo Ginoo
Awaken my dormant love
For You, Oh Lord
 
Kupti ako ug gakson Mo
Hold me in Your embrace
 
Ikaw ang akong gitinguha
ug gipangandoy Ginoo
You are my deepest desire
You are my aspiration, Lord
 
Sa makausa tagbawa ako
Pun-on Mo
Ania ako, Ginoo
Once more, consume me
Fill me for I am here, Oh Lord


 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: