DAMPI NG KALUWALHATIAN

DAMPI NG KALUWALHATIAN

https://www.youtube.com/watch?v=ZKuLf92Fn0M

 

Ako’y naghahanap ng kasagutan sa dalangin

O Diyos, ako’y dinggin

Ako’y naririto at namangha sa gawa Mo

Kapayapaan aking natamo

At nagpabago sa damdamin ko.

 

Dampi ng kaluwalhatian Mo’y totoo

Sa puso ko’y nagturo, magpuri lamang sa ‘Yo

Maging sa pananalangin ko ang hilingin ay ang kalooban Mo hindi ang nais ko

Hesus sapat Ka na  sa buhay ko

 

Kami naririto, nagkaisang mananalangin

O Diyos, kami’y dinggin

Nagpapakumbaba,  aming bansa ay kaawaan

Kasalanan ay patawarin Mo

Hipuin Mo ang bawat Pilipino

 

 

ENGLISH TRANSLATION:

 

 

 

I look for answers to my prayers

Hear me, oh God

I’m here, in awe of Your works

I have found peace

And it changed my life

 

 

 

 

Your touch of glory is real

And it has taught my heart to worship only You

“Your will alone and not mine“

Might be my prayer

Jesus, You are all I need

 

 

 

We are here, one in prayer

O Father, hear our cry

We humble ourselves,

Your mercy be upon our nation

Forgive our sins

Touch the heart of every Filipino.

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: