Dakilang Katapatan

Dakilang Katapatan

Sadyang kay buti ng ating Panginoo
Magtatapat  sa habang panahon
Maging sa kabila ng ating pagkukulang
Biyaya Niya’y patuloy na laan
Katulad ng pagsinag ng gintong araw
Patuloy Siyang nagbibigay tanglaw
Kaya’t sa puso ko’t damdamin
Katapatan Niya’y aking pupurihin

Dakila Ka, O Diyos
Tapat Ka ngang tunay
Magmula pa sa ugat ng aming lahi
Mundo’y magunaw man

Maaasahan Kang lagi
Maging hanggang wakas nitong buhay
Kaya, O Diyos kita’y laging pupurihin
Sa buong mundo’y aking aawitin

Dakila ang Iyong katapatan
Pag-ibig Mo’y walang hanggan

Dakila Ka, O Diyos  sa habang panahon
Katapatan Mo’y matibay na sandigan
Sa bawat pighati tagumpay man ay naroon
Daluyan ng pag-asa kung kailanga’y hinahon
Pag-ibig Mo’y alay sa ‘kin noon hanggang ngayon
Dakila Ka, O Diyos

 

English Version
Indeed, our God is a good God
Unfailing throughout the ages
Even in our weakness
He continously pours His blessings upon us
And like the golden sun that never fails to see
He too unfailingly gives light
So in my heart
His faithfulness I will praise
You are great, oh God
And Your faithfulness is true
Even from the beginning of our race
The world may end
But on You we can depend
Until our very last breath
Oh Lord, I will always praise You
To the whole world I will sing
Great is Your faithfulness
Your love is never ending
You are majestic throughout the ages
Your faithfulness is my strength
In every struggle, victory can be found
In You is our hope and peace
You offer Your love to me from then until now
Great is my God

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: